Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn anh đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn anh đức

nguyễn anh đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:25:01
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:20:57
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:43:02
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:48:41
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:51:49
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 06:43:53
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 22:08:03
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:09:23
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:29:36

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 22:42:17
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:16:02
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:57:06

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 22:49:20
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:34:22
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 22:52:56
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:02:35
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:35:47
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 22:56:47
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:00:36
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:39:55
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:05:01
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:09:27
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:14:26
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 20:47:37
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 20:51:17

Điểm thi