Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn anh đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn anh đức

nguyễn anh đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 995

nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:51:49
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:48:41
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:43:02
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:29:36
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:20:57
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:25:01
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:09:23
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 06:43:53
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 22:08:03

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:57:06
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:16:02
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 22:42:17

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 1392

nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 20:51:17
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 20:47:37
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:14:26
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:09:27
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:05:01
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:39:55
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 23:00:36
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 22:56:47
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:35:47
nguyễn anh đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:02:35

Điểm thi