Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyendangnguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyendangnguyen

nguyendangnguyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

213 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 22505

nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:31:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:20:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:29:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:28:47
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:39:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:31:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:38:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:31:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:14:36
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:42:57

Luyện văn - Tiếng Việt

166 -Trung bình 9.63 - Tổng điểm 16957

nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 19:46:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:19:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:18:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:12:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:31:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:33:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:37:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:30:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:24:46
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:04:37

Luyện Tiếng Anh

118 -Trung bình 9.03 - Tổng điểm 12467

nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 19:25:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 18:54:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 19:01:32
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:10:29
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 18:28:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:28:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:53:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:28:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:42:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:57:55

Điểm thi

nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 20:57:13
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:26:12
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-16 21:05:28
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-15 21:10:05
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 21:27:08
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 21:06:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-09 19:18:33
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 18:17:39
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-25 20:16:22
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-02 21:20:20
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-04 19:44:25
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 20:03:27
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-17 18:17:24
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-14 19:24:34
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 19:32:16
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 19:28:13
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-08 19:07:37
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 20:22:54
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 18:22:23
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 14:13:55
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-05 14:25:33
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 14:19:41
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:18:24
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:11:17
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:17:21
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 19:51:43
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 08:12:55
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 08:00:36
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 16:07:05
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 15:28:48