Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Minh Hieu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Minh Hieu

Nguyen Minh Hieu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyen Minh Hieu
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 5.43 - Tổng điểm 1358

Nguyen Minh Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 14:00:00
Nguyen Minh Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:42:26
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 14:15:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyen Minh Hieu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 07:26:47

Điểm thi

Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-06 16:16:09
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:40:55
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:38:35
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:37:02
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:28:03
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:23:47
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:18:59
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:08:41
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-29 16:01:37
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-29 15:47:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-07 13:55:58
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-03 16:51:30
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 16:44:41
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 16:40:20
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-03 16:37:57
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 16:34:30
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:36:04
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:31:38
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:28:59
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:27:11
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:25:09
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:20:15
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:16:54
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-12-01 16:13:48
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-01 15:51:19
Nguyen Minh Hieu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-04 16:16:02