Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Hoàng Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Hoàng Nguyên

Đào Hoàng Nguyên
Nakroth đây

Luyện toán

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 19:46:16
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 08:55:04
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:03:18
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:12:09
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:48:42
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:00:05
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:57:40
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:44:55
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:46:01
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:46:01

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 174

Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 15:44:35

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:35:01
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 12:13:44
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:34:45
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:22:13
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:17:51
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 12:07:47

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-25 09:03:14
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-25 08:58:29
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-17 09:16:23
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:47:40
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:45:35
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:44:02
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:42:48
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:41:09
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:38:15
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:36:15
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:35:07
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:33:17
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:31:54
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-21 21:13:59
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-21 21:10:41
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-21 21:07:55