Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn minh hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn minh hải

nguyễn minh hải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 8.23 - Tổng điểm 576

nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 18:32:48
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 16:08:28
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 12:42:27
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 08:01:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.15 - Tổng điểm 126

Luyện Tiếng Anh

32 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3200

nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:53:07
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:50:39
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:42:13
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:39:02
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:29:27
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:21:49
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:17:31
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:15:23
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:10:17
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:02:16

Điểm thi

nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:25:23
nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:23:40
nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:20:53
nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:13:48