Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn minh hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn minh hải

nguyễn minh hải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 785

nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 18:26:42
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 18:53:20
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 18:32:48
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 16:08:28
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 12:42:27
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 08:01:11

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.84 - Tổng điểm 192

nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 08:04:21

Luyện Tiếng Anh

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:53:07
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:50:39
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:42:13
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:39:02
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 07:38:29
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 07:33:50
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:08:44
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:29:27
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:21:49
nguyễn minh hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:17:31

Điểm thi

nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:25:23
nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:23:40
nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:20:53
nguyễn minh hải làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:13:48