Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Hoàng Chí Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Hoàng Chí Dũng

Phan Hoàng Chí Dũng
I Love You

Điểm thi

Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:44:44
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:42:52
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:03:10
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:59:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:56:59

Luyện toán

13 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 1745

Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 07:10:48
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 22:34:56
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 13:59:09
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 18:43:51
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 09:47:49
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:59:38
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:11:50
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:32:14
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:20:38
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 13:41:44