Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Hoàng Chí Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Hoàng Chí Dũng

Phan Hoàng Chí Dũng
Hi Hi kết bạn nha mình nói chuyện!

Luyện toán

12 -Trung bình 7.43 - Tổng điểm 1857

Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 18:48:27
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 20:39:36
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 21:44:30
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 09:44:40
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:20:38
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:32:14
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:11:50
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:59:38
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 09:47:49
Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 18:43:51

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Phan Hoàng Chí Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:14:22

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:44:44
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 20:42:52
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 10:03:10
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:59:23
Phan Hoàng Chí Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 09:56:59