Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Viết Thái. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Viết Thái

Đặng Viết Thái
Đã sống là phải ác

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:50:20
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:32:14
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 08:55:15
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:23:26
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:14:04
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:06:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:53:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:36:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:27:14
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:24:28

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:43:06
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:58:37
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 09:05:44
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:28:40
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:21:36
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:56:13

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 5100

Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:10:20
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:08:36
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:06:50
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:03:21
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:02:49
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 17:59:18
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:40:32
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:40:12
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:35:42
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:32:15

Điểm thi

Đặng Viết Thái làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-05 16:25:33
Đặng Viết Thái làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-05 12:30:08
Đặng Viết Thái làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-04 23:14:17