Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngominhtien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngominhtien

ngominhtien
hello các bạn đã ghé thăm mini house của mình !

Luyện toán

27 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2700

ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:17:28
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:47:02
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:46:01
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 15:25:24
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 17:41:09
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:33:21
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 18:19:20
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:46:13
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 22:26:51
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:38:33

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 11:07:34
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 16:39:26
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 22:28:22
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:05:54
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:23:15

Luyện Tiếng Anh

121 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 12224

ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:59:24
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:32:23
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:19:17
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:22:18
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:44:45
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:43:44
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 15:57:17
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 15:57:43
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:23:32
ngominhtien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:27:28

Điểm thi

ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 21:16:01
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 11:15:56
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-25 09:55:41
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-24 16:35:31
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-24 16:29:22
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-22 17:18:37
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-22 17:09:54
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 17:39:42
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 09:27:23
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 09:20:47
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-08 15:44:02
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 15:39:41
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-07 11:39:37
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 11:35:10
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.3 điểm
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-08-02 17:32:53
ngominhtien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-27 08:30:35