Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngô thi thuc anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngô thi thuc anh

ngô thi thuc anh
chào

Luyện toán

42 -Trung bình 9.85 - Tổng điểm 4333

ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:11:59
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:15:28
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:12:58
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:06:29
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 13:18:48
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:10:05
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:04:37
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:07:12
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 08:58:41
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 08:57:29

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:09:42
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 07:56:37
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 07:16:48
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:26:30
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:08:16
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:27:38
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:22:40
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 06:52:58
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 07:12:24
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 18:52:17

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:48:01
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:52:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:56:46
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:51:42
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:47:40
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 15:27:46
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 07:56:04
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:56:33
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:54:03

Điểm thi

ngô thi thuc anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 19:46:27
ngô thi thuc anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:06:22