Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngo Minh QUÂN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngo Minh QUÂN

Ngo Minh QUÂN
Xin chào và chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình nếu đã vào đây rồi thì kết bạn với mình nhé mình thích có nhiều bạn lắm nếu không phải cho mình 1 năm víp ha ha ha ha ha!

Luyện toán

25 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 3139

Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:08:44
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:09:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 18:34:40
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 16:23:38
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 18:51:13
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:05:11
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:14:26
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:12:49
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:00:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 17:18:28

Luyện văn - Tiếng Việt

50 -Trung bình 9.47 - Tổng điểm 5112

Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:24:09
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 17:07:58
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:17:01
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:32:15
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:22:00
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 17:05:09
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 12:44:21
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 13:03:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 17:24:18
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 11:50:12

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 9.49 - Tổng điểm 1329

Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 19:56:38
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:12:10
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:23:14
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 20:08:07
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 20:06:45
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 20:14:24
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:28:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:05:14
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:09:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:04:13

Điểm thi

Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-19 12:01:54
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-10 12:26:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-05 18:52:58
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-30 19:12:17
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-19 20:19:58
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-18 21:02:03
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 17:19:59
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-17 17:09:07
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 17:11:06
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:50:19
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:43:01
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:49:37
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-12 17:30:44
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-12 17:28:06
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-11 16:57:22
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 16:53:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 16:48:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:22:13
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:20:07
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:16:24
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:13:48
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:48:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:42:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:34:31
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:23:45
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:15:37
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-09 17:59:56
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 12:55:26
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-28 17:30:25
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 16:56:07