Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngo Minh QUÂN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngo Minh QUÂN

Ngo Minh QUÂN
Xin chào và chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình nếu đã vào đây rồi thì kết bạn với mình nhé mình thích có nhiều bạn lắm nếu không phải cho mình 1 năm víp ha ha ha ha ha!

Luyện toán

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:23:00
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 16:53:40
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 09:37:01
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 16:03:31
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 18:51:13
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:15:55
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 17:02:11
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 17:05:03
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 17:12:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:24:23
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:12:49
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 17:17:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 17:58:28
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 16:23:38
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 16:37:45
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 17:18:28
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:05:11
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:14:26
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:00:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:08:44
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:01:52
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 17:09:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 18:34:40
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 19:36:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:36:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 18:07:33
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 14:38:52
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 18:31:23

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 17:50:26
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 15:07:14
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 15:10:56
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 08:51:50
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:28:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 17:18:52
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:42:23
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 16:39:37
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 12:18:59
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 17:11:06
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:47:43
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 10:33:51
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 10:37:42
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 10:46:58
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 10:56:01
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:05:19
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:56:30
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:18:49
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:24:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:13:12
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:25:55
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:29:32
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:33:12
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:24:09
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 14:57:47
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:36:53
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:47:15
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:53:20
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:57:20
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 16:03:14
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 16:38:12
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 17:02:47
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:27:45
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:16:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:32:15
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:56:54
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:22:00
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:56:43
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:44:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:17:01
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 17:43:24
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 13:03:25
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:04:33
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 17:05:09
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 12:44:21
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:44:50
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 17:07:58
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 17:09:38
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 17:24:18
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 11:50:12
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2020-01-23 19:43:07

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:06:00
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 17:26:07
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:04:13
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:09:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:05:14
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:28:17
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 20:14:24
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 20:06:45
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 20:08:07
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:23:14
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:12:10
Ngo Minh QUÂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 19:56:38

Điểm thi

Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2020-02-15 09:24:04
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-15 09:10:02
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-19 12:01:54
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-10 12:26:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-05 18:52:58
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-30 19:12:17
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-19 20:19:58
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-18 21:02:03
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-17 17:19:59
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-17 17:09:07
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 17:11:06
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:50:19
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:43:01
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:49:37
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-12 17:30:44
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-12 17:28:06
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-11 16:57:22
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 16:53:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 16:48:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:22:13
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:20:07
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:16:24
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-10 17:13:48
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:48:09
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:42:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:34:31
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:23:45
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:15:37
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-09 17:59:56
Ngo Minh QUÂN làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 12:55:26