Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngo mai phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngo mai phuong

ngo mai phuong
tèn tén ten chào mừng các bạn đã ghé thăm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-16 08:54:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-13 12:34:16
ngo mai phuong làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-13 06:00:57
ngo mai phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-13 05:57:26
ngo mai phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-12 19:57:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-12 19:54:35

Luyện toán

3 -Trung bình 7.09 - Tổng điểm 638

ngo mai phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 08:43:25
ngo mai phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 08:40:07
ngo mai phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-23 08:47:52