Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Lê Hải Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Lê Hải Anh

Ngô Lê Hải Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:42:26
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 13:52:42
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 12:23:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:20:51
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 21:58:51

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:51:05

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:53:47
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:55:32
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 12:24:34
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:00:54
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:18:42
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:53:25
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:29:32
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:54:16
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:54:02
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 11:12:19
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 12:23:26

Điểm thi

Ngô Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:39:39
Ngô Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:36:22
Ngô Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:09:04