Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Xuân Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Xuân Nguyên

Lê Xuân Nguyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Lê Xuân Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-25 14:16:04
Lê Xuân Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-14 14:01:47
Lê Xuân Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 13:57:41
Lê Xuân Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 22:17:35
Lê Xuân Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 22:15:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 14:36:03
Lê Xuân Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 14:32:59

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm