Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngọc Minh FC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngọc Minh FC

Ngọc Minh FC
Link Facebook tui nè : https://www.facebook.com/lie.april.9465177

Luyện toán

22 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 2245

Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 18:47:11
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 19:41:08
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 12:27:53
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 20:59:38
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:31:39
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 17:37:43
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 17:53:09
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 08:43:40
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:18:34
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 10:54:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi