Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngọc Minh FC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngọc Minh FC

Ngọc Minh FC
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 19:08:17
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 18:27:37
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:31:39
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 08:43:40
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 20:59:38
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 18:07:52
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 10:18:29
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 10:54:18
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 11:14:40
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 10:50:12
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 17:53:09
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 17:34:12
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 12:27:53
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 18:47:11
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 09:47:47
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 17:37:43
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 18:05:51
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 17:36:17
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 17:58:16
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 20:18:34
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 19:41:08
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 07:56:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi