Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Lê Ngọc Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Lê Ngọc Minh

Đào Lê Ngọc Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

98 -Trung bình 8.71 - Tổng điểm 10360

Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 11:30:31
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 10:08:25
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 15:25:43
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:06:22
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:34:17
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:36:11
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:50:33
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:46:00
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:17:21
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:06:26

Luyện văn - Tiếng Việt

28 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 2806

Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 15:19:48
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 09:52:46
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 09:34:26
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:12:23
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:51:32
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:11:40
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:08:17
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:03:23
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 09:54:56
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 09:49:03

Luyện Tiếng Anh

32 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 3263

Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 19:04:10
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 15:59:22
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:32:10
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:25:06
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:24:20
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:01:31
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 18:58:23
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 18:46:44
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 10:34:57
Đào Lê Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 18:37:08

Điểm thi

Đào Lê Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:30:00
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:13:16
Đào Lê Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-10 11:27:46
Đào Lê Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 19:33:27