Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Thi Ngoc Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Thi Ngoc Minh

Pham Thi Ngoc Minh
hello!!!

Luyện toán

3 -Trung bình 8.39 - Tổng điểm 839

Pham Thi Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 17:06:40
Pham Thi Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 09:44:56
Pham Thi Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 16:53:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.30 - Tổng điểm 33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi