Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngoc Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngoc Minh CTV

Ngoc Minh
Fb : Minh Nguyễn

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:53:54
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:28:19
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 13:22:33
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:52:20
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 18:10:00
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:19:21
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:51:11
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:52:24
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 11:34:54
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:52:56
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:47:49
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:46:43
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:25:03
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 18:51:08
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:54:23
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 14:56:43
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 22:31:50
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 17:27:40
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 22:25:41
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 22:28:05
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:52:32
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:45:44
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 23:30:13
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:02:12
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 13:35:26
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 22:33:44
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 23:28:06
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:10:12
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:10:46
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 11:07:29
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:12:33
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:14:18
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:15:11
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:16:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:48:33
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:35:58
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:37:07
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:46:11
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:45:35
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:50:33
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:40:00
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:43:24
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 17:57:22
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 13:25:31
Ngoc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 15:02:59

Điểm thi

Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 18:52:26
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-31 19:05:47
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:27:45
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-10 18:44:50
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 11:22:41
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 18:38:16
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-20 12:26:37
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:32:05
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:07:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-30 05:54:09
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:09:46
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:04:03
Ngoc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 19:13:16