Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Như Thảo Sương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Như Thảo Sương

Trần Như Thảo Sương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

265 -Trung bình 7.93 - Tổng điểm 29179

Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 15:40:58
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 15:00:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 15:16:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 08:20:35
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 19:14:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 21:11:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vị trí tương đối của hai đường tròn - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:53:52
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính xác định của đường tròn và tính chất
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:45:13
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:37:18
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếp tuyến của đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:21:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-27 21:47:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-26 12:34:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:43:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:38:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:34:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:29:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 09:01:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 05:48:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 21:36:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 07:56:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-11 08:16:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-02 22:01:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 21:21:01
Trần Như Thảo Sương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-16 19:36:28
Trần Như Thảo Sương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-13 21:02:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 09:02:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-06 20:40:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-20 20:59:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 16:21:06
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-06-26 16:49:51
Trần Như Thảo Sương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-06-13 09:33:59