Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Như Thảo Sương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Như Thảo Sương

Trần Như Thảo Sương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

265 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 26500

Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 19:59:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 13:43:19
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 19:14:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 10:42:19
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 16:53:42
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:44:00
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 07:47:20
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 14:39:52
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 09:43:23
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 14:32:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 15:43:21
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 08:57:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 15:29:07
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 09:01:15
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 13:30:28
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 15:07:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 14:32:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 16:18:10
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 09:10:03
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 16:12:29
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 08:32:33
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 16:39:38
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 18:49:47
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 15:58:27
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 15:13:08
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 15:04:14
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 14:55:15
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 14:53:34
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 15:23:02
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 14:47:08
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 15:50:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 16:25:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-09-12 09:59:52
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 14:46:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 19:01:56
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 19:09:50
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 09:15:38
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 08:57:05
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-10-19 15:56:15
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-10-15 08:42:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 14:57:06
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phân phối
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 10:37:02
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 09:45:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:15:58
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 08:32:58
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 09:12:03
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-03 19:32:13
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 19:37:19
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 14:37:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:20:32
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 09:34:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:17:20
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 09:26:22
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-04-01 08:22:08
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 09:40:46
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 10:22:28
Lần cuối làm bài: 2016-04-20 09:12:49
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-09-12 09:53:35
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 08:55:53
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 15:12:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 09:47:00
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 14:57:35
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 08:50:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 19:19:30
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 08:38:53
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 15:48:51
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 14:38:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:35:47
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-08-13 20:37:16
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 19:49:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 11:15:31
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 14:50:35
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 10:06:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 14:34:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:33:00
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 09:53:12
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 08:43:07
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 08:33:49
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 19:41:42
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 10:22:03
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-21 18:59:29
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 07:34:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:55:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 08:47:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 15:15:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 15:49:59
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 18:25:05
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 08:48:30
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 15:02:14
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 10:13:59
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 14:34:39
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 14:45:30
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 21:09:03
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 10:16:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 09:53:14
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 08:21:49
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 13:48:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 08:14:55
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 09:38:36
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 10:04:11
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 20:57:41
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 15:16:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 15:21:36
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 14:00:22
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 14:10:51
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 15:00:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 08:02:28
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 05:31:35
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 10:47:16
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:26:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 15:23:08
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 12:57:11
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 10:05:50
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 15:07:05
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 10:57:29
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 20:54:38
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 10:13:50
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 08:48:20
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-12-16 08:36:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 20:45:40
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 20:54:17
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 13:24:09
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phá ngoặc rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 13:45:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:42:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 10:40:22
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 09:51:14
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 16:19:58
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 16:26:58
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 13:03:48
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 08:34:53
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 08:07:56
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 08:51:43
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 21:38:30
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 20:24:36
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 21:44:20
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-06 10:23:42
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 21:51:27
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 08:23:58
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-03-16 09:45:01
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 09:52:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 10:19:00
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 20:37:10
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-08-26 09:35:37
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 09:03:48
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 09:19:40
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 09:24:11
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm biến số theo giá trị hàm số
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 10:27:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 16:03:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 09:20:04
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 21:04:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 09:29:21
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 14:56:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-09-09 09:22:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 20:55:36
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 10:03:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 09:48:11
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 09:21:00
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 09:24:11
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 20:36:56
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 09:40:36
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 10:52:44
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 09:49:33
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 09:55:42
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 20:38:37
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 09:18:20
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 10:39:21
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 08:43:28
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 08:44:50
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 09:54:59
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 16:40:22
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-22 10:32:40
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 08:38:47
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 09:08:14
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 09:21:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 16:01:21
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm hệ số của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:20:38
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 15:20:36
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 20:51:10
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 20:24:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 09:19:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-09-23 08:00:17
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 09:01:52
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 10:30:31
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 09:20:21
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-12-08 08:37:00
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-10-16 21:06:33
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 09:35:20
Lần cuối làm bài: 2016-03-16 09:50:28
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 15:01:59
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-04-27 09:55:39
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-27 09:51:49
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 20:46:59
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 08:35:23
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận - nghịch
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 10:08:26
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 19:56:33
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 08:20:35
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 09:03:38
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 21:29:13
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 21:16:14
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-15 16:53:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 09:43:45
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 10:43:29
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 20:45:50
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 21:00:08
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 20:28:12
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của tổng ba số
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 09:53:33
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 20:39:30
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 07:42:59
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2016-10-05 20:00:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử dùng hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 08:07:31
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 08:39:00
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 20:58:55
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 09:00:08
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 07:23:27
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:11:53
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 08:45:48
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc, độ dài cạnh và diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 09:44:02
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 10:00:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 13:40:09
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 21:34:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 07:55:36
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:18:43
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 21:10:33
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 13:25:02
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 20:57:03
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2017-08-02 13:25:02
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 11:03:56
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 20:27:08
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 10:15:56
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 15:57:17
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2017-08-21 14:20:34
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình đưa về dạng bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2017-08-24 10:20:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình đưa về dạng tích
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 08:30:10
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình chứa ẩn ở mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-08-16 12:53:33
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 10:30:30
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 16:19:57
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:22:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 15:36:09
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục căn bậc hai ở mẫu, biểu thức liên hợp
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 15:59:24
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 16:06:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 16:04:33
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 15:41:00
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vị trí tương đối của hai đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 10:53:11
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc ở tâm, dây, cung
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 16:19:31
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nội tiếp đường tròn
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 15:47:53
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 21:11:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 1
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 16:29:29
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai cát tuyến đường tròn
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 05:29:54
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 15:40:04
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số y = ax2
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 15:39:28
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-08-08 10:18:19
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 10:09:22
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 19:14:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng nhiều phương pháp
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:13:19
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:37:18
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức lượng trong tam giác vuông - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 18:26:02
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tỉ số lượng giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 16:37:16
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính xác định của đường tròn và tính chất
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:45:13
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếp tuyến của đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:21:44
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vị trí tương đối của hai đường tròn - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 15:53:52
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nội tiếp và góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 15:59:25
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:15:08
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tich - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 15:16:46
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xét dấu nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 16:45:06
Trần Như Thảo Sương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 15:40:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-27 21:47:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-26 12:34:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:43:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:38:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:34:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 19:29:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-04 09:01:00
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 05:48:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 21:36:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 07:56:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-11 08:16:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-02 22:01:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 21:21:01
Trần Như Thảo Sương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-16 19:36:28
Trần Như Thảo Sương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-13 21:02:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 09:02:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-06 20:40:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-20 20:59:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 16:21:06
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-06-26 16:49:51
Trần Như Thảo Sương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-06-13 09:33:59