Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngoc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của dai tuong!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-11 21:24:38
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:47:49
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:39:10
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:31:51
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:17:10
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:06:27
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 22:14:18
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-26 22:06:49
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 22:02:15
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:57:50
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:51:58
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:40:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:34:42
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 16:04:57
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 21:55:50
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 21:01:55
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 18:15:22
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-04 22:11:44
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 21:56:18
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 10:41:33
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 09:45:16
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 09:41:07

Luyện toán

152 -Trung bình 7.24 - Tổng điểm 21501

ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 19:44:35
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 16:39:41
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 09:49:08
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 08:55:20
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 08:56:35
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:04:16
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 10:32:28
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 09:34:48
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 10:13:29
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 08:05:27