Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngoc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của dai tuong!

Luyện toán

174 -Trung bình 7.28 - Tổng điểm 24818

ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:18:20
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:21:43
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:35:37
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 22:28:54
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:57:24
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:58:52
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 22:22:18
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:06:19
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 22:25:12
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 21:50:30

Luyện văn - Tiếng Việt

36 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 6440

ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:35:48
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 22:01:21
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 21:07:00
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:54:00
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:01:31
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 19:58:44
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:17:45
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:06:48
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 21:10:27
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 20:28:03

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 6.56 - Tổng điểm 1641

ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:30:10
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:02:19
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:56:28
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:49:27
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:40:12
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:30:09
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-08-26 22:36:29
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:24:57

Điểm thi

ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-12 19:27:32
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-26 20:16:12
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-26 19:59:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-11 21:24:38
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:47:49
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:39:10
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:31:51
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:17:10
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-27 19:06:27
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 22:14:18
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-26 22:06:49
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 22:02:15
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:57:50
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:51:58
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:40:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:34:42
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 16:04:57
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 21:55:50
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 21:01:55
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 18:15:22
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-04 22:11:44
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 21:56:18
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 10:41:33
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 09:45:16
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 09:41:07