Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngoc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của dai tuong!

Điểm thi

ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-06 21:55:50
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 21:01:55
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 18:15:22
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-04 22:11:44
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 21:56:18
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 10:41:33
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 09:45:16
ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-01 09:41:07

Luyện toán

78 -Trung bình 7.27 - Tổng điểm 12429

ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 21:15:07
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 16:39:41
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 09:49:08
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 08:55:20
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 08:56:35
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 21:43:45
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 10:29:05
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-09-04 21:46:54
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 21:04:16
ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-08-01 10:32:28