Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Hùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Ngọc Hùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Ngọc Hùng
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:00:33
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:12:55
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:18:39
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:33:42
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 15:01:44
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:26:46
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 16:40:21
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:34:36
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:50:02
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 11:01:29
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 11:22:57
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 09:39:59
Nguyễn Ngọc Hùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 09:37:01
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 11:00:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Hùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-24 16:11:45
Nguyễn Ngọc Hùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-24 15:38:16
Nguyễn Ngọc Hùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-24 15:14:51
Nguyễn Ngọc Hùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-24 20:46:06