Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thị Ngọc Hân
Đừng bao giờ ghét những người hay đố kị với bạn. Hãy kính trọng sự đố kị đó. Những người ấy là người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ.

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Ngọc Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:39:48
Nguyễn Thị Ngọc Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 19:20:15
Nguyễn Thị Ngọc Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 16:11:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:51:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:49:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:46:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-11 19:39:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-28 21:15:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-28 21:14:31