Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen ngoc dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen ngoc dat

Nguyen ngoc dat
Bán nick 70k

Luyện toán

106 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 10954

Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 15:33:43
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:46:34
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:40:10
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 19:03:58
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:18:41
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 18:58:37
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 19:24:14
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 19:07:40
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 19:02:25
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:54:39

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:37:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:45:01
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:41:40
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-09 08:39:11
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:35:15
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:19:24
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 08:58:07
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 09:48:53
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 10:07:39
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 09:06:52