Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Băng Dii~. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Băng Dii~
Đời ĐÉO trả tiền nên mình ĐÉO cần phải diễn

Luyện toán

106 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10600

Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:45:57
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 19:23:52
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 16:14:02
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 13:09:02
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 15:25:28
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 16:11:59
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:37:56
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 15:49:45
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 15:53:19
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 15:16:19
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 16:20:16
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 15:43:47
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 16:21:43
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 14:59:20
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 16:26:14
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 08:59:30
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 15:36:15
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 15:02:12
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 19:29:23
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 14:05:59
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 19:02:25
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 09:22:35
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 16:15:44
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 19:01:39
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 16:00:01
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 19:31:13
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 16:37:42
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:41:06
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 15:25:31
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:54:39
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 19:24:14
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 16:00:53
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:57:43
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:18:50
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:36:40
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 15:10:13
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:15:32
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 16:04:25
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 15:24:02
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 16:10:17
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 08:58:16
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:48:56
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:42:27
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 12:45:46
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 15:20:58
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 15:19:24
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-05-13 08:18:41
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 09:27:14
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 15:35:54
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra một số có thỏa mãn bất đẳng thức một ẩn không?
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 09:04:55
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 15:53:07
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 14:18:34
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:40:10
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-11 14:14:48
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 12:50:02
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 14:19:15
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 14:40:00
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 20:52:45
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 20:55:39
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:18:10
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:23:21
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:26:55
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 19:07:56
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 09:05:36
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 19:07:40
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 18:58:37
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 10:48:19
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 15:41:15
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 09:11:40
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 19:07:54
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 21:04:52
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 19:04:47
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 19:07:53
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:10:48
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:28:17
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 14:21:51
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 09:47:22
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 15:05:14
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:35:15
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 14:24:12
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 14:41:17
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:13:56
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 15:23:55
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:43:53
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 15:13:02
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 15:09:04
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 09:28:35
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 14:09:01
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-03 20:59:24
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-07-25 08:35:54
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 16:51:31
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 15:16:48
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 19:46:34
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:34:48
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-08-09 08:21:08
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:47:35
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 19:19:19
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 09:00:06
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 14:02:26
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 15:33:43
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 14:12:04
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 19:48:07
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 13:06:20
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 15:52:18
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích đa giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 19:20:15
Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 19:03:58

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Băng Dii~ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:37:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:45:01
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:41:40
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-09 08:39:11
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:35:15
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:19:24
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 08:58:07
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 09:48:53
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 10:07:39
Băng Dii~ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 09:06:52