Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Do Ngoc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Do Ngoc Anh

Do Ngoc Anh

Điểm thi

Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 09:21:21
Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 13:35:26
Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-02 16:40:05
Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-02 16:18:36
Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 15:39:45
Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-30 09:52:26
Do Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-30 09:47:34

Luyện toán

5 -Trung bình 7.24 - Tổng điểm 1014

Do Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 09:59:14
Do Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 07:50:00
Do Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 21:51:00
Do Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:21:06
Do Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 21:42:04