Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Thị Ngọc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Thị Ngọc Anh

Hà Thị Ngọc Anh
...

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:39:03
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 19:32:46
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:34:01
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:38:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:36:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 13:04:25
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 05:47:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:26:25
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:33:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 13:00:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:23:27
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:10:59
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:31:02
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:26:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:28:24
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:45:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:34:22
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:16:04
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:17:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:57:34
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:39:31

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 13:10:09
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:30:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 05:51:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 06:00:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:35:02
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:40:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 15:46:57
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 15:54:11
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:07:37
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 12:11:36
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 06:13:43

Luyện Tiếng Anh

221 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 22100

Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:17:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 06:23:11
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:31:20
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:31:49
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:10:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:21:29
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 13:00:46
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 13:03:59
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:51:08
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:52:46
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 13:13:24
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 13:16:08
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 13:14:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 13:14:33
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:40:12
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:40:54
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:41:09
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:41:20
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:31:44
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:17:17
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:33:07
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:32:43
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:33:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:34:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:34:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:35:49
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:35:59
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:36:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:37:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:39:01
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:41:42
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:41:59
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:42:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:43:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:44:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:44:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:46:01
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:36:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:46:18
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:47:05
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:47:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:48:20
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:48:44
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:49:36
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:49:50
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:50:39
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:51:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:33:16
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:35:19
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:35:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:36:57
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:37:12
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:37:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:38:07
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:38:56
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:39:12
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:29:19
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:29:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:24:17
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:28:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:39:39
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:41:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:42:04
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:43:05
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:31:17
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 14:45:20
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:43:25
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:26:33
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:45:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:48:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:47:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:27:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:37:50
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:32:38
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:50:50
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:28:05
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:38:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:51:08
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:40:45
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:28:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:52:31
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:53:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:41:55
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:28:47
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:52:46
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:56:44
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:54:28
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:46:19
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:29:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:53:42
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:54:34
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 06:02:30
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:54:51
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:55:07
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 16:24:52
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:35:29
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 14:44:37
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:44:17
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:44:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:26:52
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:45:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:58:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:48:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:43:20
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:27:08
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:37:03
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 14:46:05
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:48:48
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:48:49
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:27:28
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:48:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:49:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 13:20:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:27:55
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:38:30
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:52:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 13:18:50
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:28:18
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:52:18
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:57:56
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:52:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:43:15
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:28:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:53:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:53:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 14:44:17
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:29:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:53:25
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 12:55:47
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 12:12:11
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 08:44:19
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 08:47:24
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 12:15:42
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 11:28:25
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:02:56
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 15:30:17
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 12:51:03
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 12:58:19
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:33:15
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:34:05
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:40:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:01:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:03:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:04:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:05:15
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:06:59
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 06:08:38
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 06:11:37
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 12:24:14
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 12:27:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 12:30:43
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:29:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:45:18
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:50:09
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:35:28
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 15:13:28
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 09:13:43
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:57:37
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:01:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:10:02
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:33:57
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:21:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:23:52
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:12:29
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:14:39
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:44:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:38:02
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 12:38:39
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:35:15
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:38:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:39:44
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 06:18:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 06:20:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 06:20:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:59:19
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:41:50
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:05:30
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 06:20:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 12:40:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 12:43:26
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:42:02
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:06:22
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:07:56
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 06:19:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:53:56
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 18:54:33
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:20:11
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:20:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:21:39
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:07:38
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:08:39
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:09:03
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 05:36:16
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:22:56
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:15:20
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:16:42
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:17:05
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:19:09
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! Reading: Toys in the park.
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:21:31
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:23:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:24:52
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:27:04
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:42:51
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:23:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:25:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:27:51
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:31:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:31:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:40:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 12:11:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:31:27
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:30:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:34:04
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:38:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:40:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:26:06
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 13:04:54
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 13:02:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:04:07
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:02:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:03:47

Điểm thi

Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 12:46:09
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-27 21:42:52
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 20:16:55
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:13:47
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:08:45
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:04:16
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:08:09
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 15:09:45
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 15:01:26
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-19 20:32:56
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-19 20:13:07