Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Thị Ngọc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Thị Ngọc Anh

Hà Thị Ngọc Anh
Mùa đông thật lạnh với những ai ko biết yêu quý nó còn nếu đã biết yêu quý nó rồi thì bạn sẽ ko bao giờ cảm thấy lạnh mỗi khi mùa đông đến LOVE MÙA ĐÔNG https://grandedesafio.com/vn/quiz/31399661

Luyện toán

17 -Trung bình 8.36 - Tổng điểm 2007

Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 19:32:46
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:33:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:26:40
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 13:04:25
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:34:01
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:57:34
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:45:41
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 13:00:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:10:59
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:16:04

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 8.73 - Tổng điểm 1135

Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:30:00
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 15:54:11
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 15:46:57
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:40:32
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:35:02
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 22:07:37
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 06:00:58
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 05:51:13
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 12:11:36
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 13:10:09

Luyện Tiếng Anh

195 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 19808

Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:26:06
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:40:10
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:38:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:34:04
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:30:23
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:31:27
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 12:11:53
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:40:21
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:31:35
Hà Thị Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 13:31:23

Điểm thi

Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-05 12:46:09
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-27 21:42:52
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 20:16:55
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:13:47
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:08:45
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:04:16
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 20:08:09
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 15:09:45
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 15:01:26
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-19 20:32:56
Hà Thị Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-19 20:13:07