Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Ngọc ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Ngọc ánh

Phan Ngọc ánh
chào các bạn . Các bạn đã có bạn chưa hay vãn đang cô đơn như mình . Nếu các bạn đã xem trang của mình rồi thì hãy kết bạn với mình nha

Luyện toán

34 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 5827

Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:21:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 19:56:31
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:17:21
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 22:10:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:24:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:48:12
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:18:22
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:49:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:14:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:29:47

Luyện văn - Tiếng Việt

153 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 18017

Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 19:56:38
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:53:05
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 20:13:08
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:12:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nói ngược. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:49:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:27:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:51:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:01:16
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 20:10:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:14:21

Luyện Tiếng Anh

55 -Trung bình 8.06 - Tổng điểm 7094

Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 16:53:12
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:35:32
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:20:16
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:51:22
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:09:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:02:19
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:04:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:40:33
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:39:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 19:52:45

Điểm thi

Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 16:46:05
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-20 21:04:16
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-09 19:53:21
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 20:39:59
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-23 12:50:41
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-12 19:28:20
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-10 21:49:15
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 21:46:41
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-10 21:43:12
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:54:34
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:51:26
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:48:19
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:43:43
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-17 19:44:05
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-16 23:04:42