Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Ngọc ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Ngọc ánh

Phan Ngọc ánh
chào các bạn . Các bạn đã có bạn chưa hay vãn đang cô đơn như mình . Nếu các bạn đã xem trang của mình rồi thì hãy kết bạn với mình nha

Luyện toán

56 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5600

Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:19:03
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:34:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:20:23
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:04:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 20:14:00
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 09:13:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:24:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 10:25:05
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết các đoạn thẳng vuông góc, song song
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 20:37:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:16:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:45:37
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:33:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 09:09:57
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:27:58
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:34:23
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:33:23
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương có chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 22:32:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:59:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:55:58
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:21:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:37:06
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:11:27
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 14:51:55
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:45:13
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 19:44:30
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:09:41
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 18:47:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:29:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:49:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:18:22
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:48:12
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 22:24:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 22:10:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 19:56:31
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:21:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:38:37
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:42:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 15:34:23
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:14:42
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:27:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:16:28
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 21:16:49
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 21:53:48
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:42:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 19:37:04
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 20:08:25
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 13:24:00
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 13:31:49
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 13:57:44
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 15:22:59
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 15:55:38
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:01:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:47:42
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 11:57:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 11:36:56

Luyện văn - Tiếng Việt

160 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16000

Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:21:57
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:35:24
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 19:40:27
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-07-09 21:36:42
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:46:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:53:57
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 20:40:38
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 22:45:17
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 16:06:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:23:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:18:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 21:41:32
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:07:50
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:14:16
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 15:52:56
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:24:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:14:07
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:15:39
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 13:34:39
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:26:37
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 13:40:05
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 12:01:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:07:13
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 19:38:14
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 14:29:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:34:55
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:08:30
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:36:36
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:28:20
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:36:41
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:15:13
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:49:21
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 21:21:44
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:08:14
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:19:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 19:56:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:26:56
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:09:41
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:56:25
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:23:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:11:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:47:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:29:44
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 20:27:55
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 21:00:21
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:40:07
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 19:27:14
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:42:05
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 19:02:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 19:14:55
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 19:21:14
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 20:00:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 20:02:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 11:04:36
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 20:21:00
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:31:49
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:19:37
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:13:53
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 19:49:50
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 17:47:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 21:26:57
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 21:49:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 19:17:20
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 18:57:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 10:44:17
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:47:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:20:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:14:04
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 19:28:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 14:47:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:13:19
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:34:56
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:07:03
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:30:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:01:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:11:07
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:37:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:02:24
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:05:19
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:57:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:56:32
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 15:16:03
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:28:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:25:35
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:22:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:14:48
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 21:35:38
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 12:14:59
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:25:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:19:05
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 17:24:57
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 17:32:00
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:01:03
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:07:10
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:17:45
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 19:29:12
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 16:45:36
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 16:51:32
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 19:40:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 20:00:59
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:10:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 09:24:27
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 16:52:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:42:49
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:43:35
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 21:50:26
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:39:53
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:19:05
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:18:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:44:24
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:21:44
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:08:28
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:19:13
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 18:59:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:53:27
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:52:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:28:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:13:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:31:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 14:52:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 22:26:42
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:32:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:17:39
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:26:54
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 14:09:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:50:49
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:53:06
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 19:50:34
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:01:40
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:06:22
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:28:00
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:31:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 17:34:00
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 14:06:21
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:53:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 19:32:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 10:23:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:50:41
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:21:48
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 10:28:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:51:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:26:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:19:44
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:39:12
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:09:08
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:55:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 19:52:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:27:03
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:46:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:14:21
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười. Phân biệt s/x, o/ô
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 20:10:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:01:16
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:27:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nói ngược. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:49:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:12:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 21:36:55
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 20:13:08
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:53:05
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 19:56:38

Luyện Tiếng Anh

78 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7800

Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 19:00:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 19:01:24
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 17:00:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 18:54:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:24:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:24:37
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:29:33
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:30:43
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:34:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:38:35
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:39:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:40:33
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:32:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 13:40:31
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 20:59:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 19:29:51
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 14:47:27
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:06:19
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:37:17
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:41:38
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:51:31
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:06:16
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:31:28
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 14:51:18
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:34:28
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:35:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 23:08:04
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:48:32
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 12:59:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 15:35:12
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:41:59
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:01:52
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:49:49
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:46:19
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:54:09
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:45:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:48:30
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 18:17:19
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 13:36:00
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:08:10
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 11:53:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 19:26:59
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 19:30:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 19:52:45
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 19:56:33
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:11:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:02:19
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:09:01
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:04:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 15:51:22
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 17:27:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 17:33:25
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:26:45
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:05:40
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 22:09:17
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:02:11
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:03:04
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:03:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:05:02
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:07:47
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:12:04
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:30:23
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:28:42
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:30:16
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:32:56
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:34:46
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:36:06
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:30:26
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:29:34
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:34:29
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:35:08
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:46:56
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:48:14
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:48:42
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:49:12
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:04:57
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 11:35:56
Phan Ngọc ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 13:28:14

Điểm thi

Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2020-04-01 15:22:20
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 20:02:48
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 20:53:53
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 20:51:29
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 20:48:37
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 20:44:47
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-01 15:30:47
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-01 15:28:18
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 15:21:40
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 15:18:11
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-01 15:13:08
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-28 18:33:43
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-27 21:05:58
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-24 20:06:50
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-27 16:46:05
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-20 21:04:16
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-09 19:53:21
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-05 20:39:59
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-23 12:50:41
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-12 19:28:20
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-10 21:49:15
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-10 21:46:41
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-10 21:43:12
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:54:34
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:51:26
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-07 20:48:19
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-21 20:43:43
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-17 19:44:05
Phan Ngọc ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-16 23:04:42