Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đàm khánh ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đàm khánh ngọc

đàm khánh ngọc
449999944999944444444999944444444 449999944999944999944999944999999 444444444999944999944999944999999 449999944999944999944999944999999 449999944999944444444999944444444 999999999999999999999999999999999 999999999999999944999999999999999 NHỚ KẾT BẠN VỚI MÌNH NHA! ẤN F3 RỒI ẤN SỐ BỐN NHA

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 12:10:16
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 11:18:23
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 07:59:32
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 17:27:52
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:48:49
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 17:33:11
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 14:22:28
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 12:38:22
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 18:10:26
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 10:33:13
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 19:16:24
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 12:43:06
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 11:20:56
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 18:37:59
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 09:54:20
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 09:25:11
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 08:03:59
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 19:28:00
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 08:27:18
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 12:44:27
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 11:24:09
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 17:30:35
đàm khánh ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 16:45:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-24 07:34:31
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-24 07:29:33
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-24 07:27:17
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-17 17:57:02
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 16:18:55
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 19:36:45
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 19:36:12
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-01-11 17:31:19
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 13:16:49
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 13:15:07
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 13:12:54
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 13:11:23
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-22 17:45:55
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 17:41:18
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-19 18:35:33
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-19 18:32:15
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:55:26
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:53:38
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-11-10 17:36:28
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 17:31:49
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 17:30:42
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-07 20:33:19
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-07 20:31:29
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-07 20:29:16
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-07 20:26:13
đàm khánh ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 15:01:07