Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với stella winx xinh đẹp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

stella winx xinh đẹp

stella winx xinh đẹp
hello my name is Ngoc class 7A7 I like snack, clean house, skiping I like .make friend with me I like English best. bye bye !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:06:01
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:03:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 18:01:24
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 18:11:59
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:20:27
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:12:25
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:29:24
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:32:28
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:19:57
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:23:58
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:03:53
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 17:57:27
stella winx xinh đẹp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 18:42:22

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-15 10:06:13
stella winx xinh đẹp làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-08 13:18:39
stella winx xinh đẹp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-06 12:14:06
stella winx xinh đẹp làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-06 12:12:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-05 21:45:15
stella winx xinh đẹp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 18:41:59