Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với daohongngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

daohongngoc

daohongngoc
hello

Điểm thi

daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-23 07:39:07

Luyện toán

305 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 31589

daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-05-14 20:30:25
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-11 21:18:57
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 21:29:03
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-12 20:18:55
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 21:58:33
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-04-21 19:16:22
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-05-06 21:14:03
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2014-05-10 15:36:39
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 20:59:46
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-04-23 20:29:13