Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với daohongngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

daohongngoc

daohongngoc
hello

Điểm thi

daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-23 07:39:07
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-11-20 09:58:54
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-25 09:20:36
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2015-08-09 14:10:07
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-30 08:32:56
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-07-30 08:23:43
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 08:20:27
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 08:15:45
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 08:11:23
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 08:06:59
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 07:59:21
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 07:52:57
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-30 07:35:09
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 07:20:38
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 07:17:33
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 07:07:27
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-30 06:40:51
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 06:37:12
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-30 06:33:02
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-11 16:59:44
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-11 16:58:21
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-11 16:56:30
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-11 16:54:33
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-07-11 16:41:31
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-17 08:22:18
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-17 08:09:44
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-17 08:02:17
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-23 20:36:44
daohongngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-20 21:47:40

Luyện toán

305 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 31503

daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-05-14 20:30:25
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-11 21:18:57
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 21:29:03
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-12 20:18:55
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-04-20 21:58:33
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-04-21 19:16:22
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-05-06 21:14:03
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2014-05-10 15:36:39
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-05-07 20:59:46
daohongngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-04-23 20:29:13