Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Văn Nghiệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Văn Nghiệp

Trần Văn Nghiệp
các bạn đã ghé thăm nhà của mình nên sẽ ko gặp may mắn đâu !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 120

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-24 20:02:23
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-26 20:00:46
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-26 19:57:25
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-26 19:52:34
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-26 19:14:42
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-25 21:22:31
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-25 21:18:23
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 21:14:57
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 21:09:58
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-25 21:06:21
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 20:30:17
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-24 20:19:17
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-19 21:18:02
Trần Văn Nghiệp làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-19 21:13:32