Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ CTV

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ
Tớ off đây. OLM dạo này chán quá nên không muốn chơi, chỉ muốn chơi Pinterest thôi. Link nick tớ nà, các cậu vào ủng hộ nha, cảm ơn rất nhiều :))) https://www.pinterest.com/ngonngon2k7cute/

Luyện toán

54 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 5914

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:48:49
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:47:07
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:45:36
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:59:38
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 17:29:18
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 14:33:16
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 14:28:24
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 16:57:23
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 16:46:30
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 16:39:22

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 5.76 - Tổng điểm 1383

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 07:43:01
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:25:00
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:47:54
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 19:24:52
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:04:34
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:01:32
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:59:12
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:55:36
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:53:55
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:51:33

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 2144

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:48:45
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 23:05:19
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:54:16
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:52:14
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:50:35
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:52:05
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 09:31:09
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 13:31:42
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:40:58
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 18:26:33

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-03 19:49:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 19:39:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-03 19:37:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 18:48:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 18:43:18