Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Không phải dạng vừa đâu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Không phải dạng vừa đâu

Không phải dạng vừa đâu
tên thật của tớ là Nguyễn Thị Thúy Ngân, lớp bí mật ( mình không thể nói được ) . Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của tổng thư kí Liên hợp quốc Nguyễn Thị Thúy Ngân.Dù là ai thì ở nhafminhf đều được chào đón.

Luyện toán

20 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 2411

Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 18:01:38
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:15:23
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 21:22:22
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 18:59:04
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 17:35:14
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 18:19:38
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 12:13:29
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 20:07:33
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 22:35:11
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 22:08:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi