Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Không phải dạng vừa đâu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Không phải dạng vừa đâu

Không phải dạng vừa đâu
tên thật của tớ là Nguyễn Thị Thúy Ngân, lớp bí mật ( mình không thể nói được ) . Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của tổng thư kí Liên hợp quốc Nguyễn Thị Thúy Ngân.Dù là ai thì ở nhafminhf đều được chào đón.

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 18:19:38
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 18:37:08
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 17:35:28
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 10:49:32
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 10:50:14
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 11:09:34
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 19:59:18
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 18:56:35
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 18:01:52
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-03 12:40:37
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 12:13:29
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 18:59:04
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:15:23
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 22:35:11
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 22:34:43
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 20:07:33
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 21:22:22
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 17:35:14
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 18:01:38
Không phải dạng vừa đâu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 22:08:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi