Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa

•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:17:15

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:51:04
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:42:42

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 20:52:23
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 19:21:35
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 20:54:22
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:01:48
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:07:04
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:03:17
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 12:50:05
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:00:34
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:06:15
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:30:37
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:00:55
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:06:04
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:02:19
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:06:40
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:03:07
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:34:34
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:35:58
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:36:09
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:36:45
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:48:35
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:37:49
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:39:36
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:06:29
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:35:38
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:36:31
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 16:09:00
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:38:15
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:48:03
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 22:04:36
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 22:10:58
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:00:09
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:24:36
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 16:08:32

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-10 17:28:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-10 17:27:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-10 17:26:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-09 16:41:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-12 21:35:17
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:04:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:23:01
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-24 20:58:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-29 20:09:03