Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với daothithanhngan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

daothithanhngan

daothithanhngan
vạn câu hỏi đang chờ bạn : tại sao trâu lại có sừng , tại sao chó con lại kêu ....ẳng...ẳng , tại sao tuổi nhỏ lại phải ăn...t..i..ti..m..e..mẹ , tại sao thế giới phải quay mà ta lại không phải ? Cái đít chả mất tiền mua , lựa đít mà chịch cho vừa lòng nhau đã chích phái chích thật đau . chịch mà nhẹ quá còn lâu nó vừa chích đúng không chịch bừa chịch cha mẹ nó không thừa một ai khi chịch xưng anh mới oai chịch hay là phải chịch dài chịch lâu chịch đi chịch lại mới ngầu

Luyện toán

4 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 614

daothithanhngan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 15:01:20
daothithanhngan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 09:55:17
daothithanhngan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 14:33:20
daothithanhngan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 14:58:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-15 07:45:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 15:43:44
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-01-14 18:31:40
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 10:27:50
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 11:14:06
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 11:06:15
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 09:15:14
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-07 08:17:26
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 08:13:40
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-07 08:10:33
daothithanhngan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 08:05:21