Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thúy Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Nguyễn Thị Thúy Ngân
crush a kia"!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:54:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:49:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:12:16
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:06:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:04:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:00:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:57:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:53:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-17 16:31:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:54:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:51:37
Nguyễn Thị Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:06:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:03:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 09:52:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:12:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:09:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:06:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:04:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:01:58
Nguyễn Thị Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:59:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:57:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:55:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:53:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:59:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:56:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:54:09

Luyện toán

34 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 3630

Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 07:58:44
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 10:18:12
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:05
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 05:53:50
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 12:01:54
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:05:54
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 03:39:05
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 06:49:36
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 10:09:06
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 04:13:19