Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thúy Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Nguyễn Thị Thúy Ngân
​♥ 3 tháng hè có lẽ rất dài với tớ!kể từ nay sẽ không đc gặp các cậu nx!Yêu 6A nhiều nhiều!Rất vui khi đc gặp các cậu....TEAM 6A

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:54:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:49:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:12:16
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:06:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:04:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:00:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:57:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:53:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-17 16:31:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:54:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:51:37
Nguyễn Thị Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:06:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:03:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 09:52:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:12:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:09:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:06:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:04:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:01:58
Nguyễn Thị Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:59:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:57:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:55:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:53:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:59:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:56:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:54:09

Luyện toán

24 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 2428

Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 07:58:44
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 06:13:49
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:05
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 05:53:50
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 12:01:54
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:05:54
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 03:39:05
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 06:49:36
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 10:09:06
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 04:13:19