Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thúy Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Nguyễn Thị Thúy Ngân
giữa CUỘC ĐỜI dài rộng.....Quay đầu lại.........Liệu có tìm thấy đc những ngày xưa ấy nữa không??????......đừng xa tớ nữa v nhé!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:54:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:51:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:06:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:03:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 09:52:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:12:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:09:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:06:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:04:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:01:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:59:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:57:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:55:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:53:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:59:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:56:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:54:09

Luyện toán

12 -Trung bình 7.93 - Tổng điểm 1586

Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 07:58:44
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:05
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 12:01:54
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 06:49:36
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 10:09:06
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 10:52:06
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 06:59:39
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 12:56:47
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 07:00:17
Nguyễn Thị Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-01-19 09:07:18