Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thúy Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thúy Ngân

Thúy Ngân
\"Có những người, mình đánh đổi mọi thứ vì họ mà xót xa. Nhưng cuối cùng họ lại đem dịu dàng của những ngày tháng sau này để dỗ dành một người khác...\" -,-

Luyện toán

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:21:12
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 22:15:17
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 09:05:43
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 10:07:35
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 10:18:12
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 21:49:18
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 06:45:34
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 18:36:39
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 07:11:00
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 13:10:19
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 09:22:36
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 05:57:05
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-05-10 07:36:15
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 13:04:16
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 09:32:05
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-07-09 10:29:14
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 07:06:54
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 08:42:41
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 10:01:58
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 17:57:22
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 21:33:54
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-09-05 10:40:54
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 10:28:38
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 08:17:47
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 21:26:19
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 08:22:40
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 07:04:35
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 08:11:10
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 11:30:15
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 08:25:23
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 06:21:40
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 20:18:05
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 12:38:08
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-08-12 08:39:46
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-08-20 12:58:45
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 11:14:10
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 11:33:49
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 07:48:26
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 15:57:50
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 22:26:55
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 07:22:29
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 10:09:06
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:09:00
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:21:22
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:54:23
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 09:29:18
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàm số, đồ thị hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 19:59:41
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 11:00:42
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 16:12:57
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:47:28
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 11:23:05

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 14:36:56

Luyện Tiếng Anh

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:07:15
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:24:49
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:12:49
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:20:00
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 10:39:41
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 16:38:26
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Complex sentence & Phrasal verb
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 16:46:48
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 16:30:15
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -ese and -ee
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:20:44
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:18:17
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:21:26
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -logy and -graphy
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:24:54
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:32:06
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:43:53
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future tenses (review)/ Reported speech: statements
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:50:53
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: may & might (review)/ Reported speech: questions
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:40:18
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:47:59
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:45:41
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:38:54
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:30:46
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:35:28
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:02:23

Điểm thi

Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-18 21:40:13
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:54:25
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:49:51
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:12:16
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:06:55
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:04:16
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:00:04
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:57:23
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:53:57
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-17 16:31:21
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:54:30
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:51:37
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:06:36
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:03:22
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 09:52:36
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:12:53
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:09:29
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:06:52
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:04:34
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:01:58
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:59:26
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:57:06
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:55:29
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:53:11
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:59:08
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:56:07
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:54:09