Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thúy Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thúy Ngân

Thúy Ngân
Hạnh phúc không phụ thuộc nhiều vào những điều xảy ra với bạn, mà là cách bạn đón nhận nó như thế nào. :>

Luyện toán

51 -Trung bình 9.62 - Tổng điểm 5481

Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 11:23:05
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:54:23
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:47:28
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:21:22
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 15:57:50
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:09:00
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 22:26:55
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 07:22:29
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 07:48:26
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 12:38:08

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 7.30 - Tổng điểm 292

Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 14:36:56

Luyện Tiếng Anh

22 -Trung bình 9.28 - Tổng điểm 2321

Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:02:23
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:35:28
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:30:46
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:38:54
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:45:41
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:47:59
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: may & might (review)/ Reported speech: questions
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:40:18
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future tenses (review)/ Reported speech: statements
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:50:53
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:43:53
Thúy Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:32:06

Điểm thi

Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-18 21:40:13
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:54:25
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-12 11:49:51
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:12:16
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:06:55
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:04:16
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-24 13:00:04
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:57:23
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 12:53:57
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-17 16:31:21
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:54:30
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 18:51:37
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:06:36
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 10:03:22
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 09:52:36
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:12:53
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:09:29
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:06:52
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:04:34
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 17:01:58
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:59:26
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:57:06
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:55:29
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 16:53:11
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:59:08
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:56:07
Thúy Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-10 10:54:09