Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với MinKu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

MinKu

MinKu
o0o_Welcome to my house_o0o

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

MinKu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-04-17 18:15:58
MinKu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 12:31:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi