Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.<. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.<

Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.<
Giàu bị ghét\n Nghèo bị khinh\n Học giỏi bị tiêu diệt\n Học dốt bảo ngu\n Khóc bao mi ướt\n Cười thì bao khung\n Giúp đỡ bảo giả tạo\n Không giúp bảo vô tâm\n Lên tiếng bao nhiêu chuyện\n Im lặng bảo khinh người.\n BFF của tui nói zậy do

Luyện toán

71 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7100

Lần cuối làm bài: 2020-03-28 09:02:28
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:38:46
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:54:51
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:07:15
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:31:51
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:41:58
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:26:47
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:45:43
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:40:30
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 07:07:06
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:48:15
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:34:02
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 09:32:05
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:33:01
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:28:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:42:52
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:53:32
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:32:10
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:30:14
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:51:54
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:11:11
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 08:58:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 08:48:47
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:42:58
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:02:40
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:14:22
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:24:06
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:41:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:53:43
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 07:17:58
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 13:01:03
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:33:42
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:35:46
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 08:32:37
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 08:51:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:22:20
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:07:06
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:19:36
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 16:16:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:29:11
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 07:49:41
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 08:12:02
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:43:20
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 21:01:02
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:17:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:16:23
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:05:26
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:08:00
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 07:50:38
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 07:57:04
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 08:48:49
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 08:58:59
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:13:46
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 15:44:48
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:38:31
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:56:35
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 14:01:32
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 20:59:25
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 21:01:17
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:50:11
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:17:09
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 09:51:07
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:55:35
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:43:00
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 16:10:58
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:33:43
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:36:48
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:41:35
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 09:54:45
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:54:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:45:15

Luyện văn - Tiếng Việt

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 08:59:05
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:30:24
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:03:45
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:47:26
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:32:51
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:35:40
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 08:34:48
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:07:26
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:38:52
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 09:10:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:44:13
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 08:34:11
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 13:08:39
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:48:11
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:50:19
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:47:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:51:58
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:58:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:01:21
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:04:18
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:08:11
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:00:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:15:40
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:09:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:12:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:17:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:44:17
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 15:47:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:19:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:21:31
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:46:09
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:30:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:34:08
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:49:16
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:08:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 08:44:20
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 15:22:33
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 08:58:06
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:44:16
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 15:04:59
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 07:39:19
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 11:50:29
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 10:06:05
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 07:55:15
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 11:48:23
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 08:06:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:31:18
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:26:28
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:07:12

Luyện Tiếng Anh

186 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18600

Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:41:05
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:54:11
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:52:14
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:32:36
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:40:28
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:42:00
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:03:09
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:47:03
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:04:26
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:40:49
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:50:16
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:42:04
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:05:09
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:25:06
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:49:34
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:48:47
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:03:54
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:25:32
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:15:11
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:14:31
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:14:48
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:45:03
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:15:24
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:42:24
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:21:49
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:46:29
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:11:27
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:59:19
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:22:02
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:44:00
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:42:34
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:33:03
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:22:20
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:29:33
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:44:19
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:35:06
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:22:34
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:30:26
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:16:50
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:00:48
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:22:59
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:44:39
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:35:53
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:23:15
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:21:21
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:45:29
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:54:39
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:24:01
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:27:32
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:46:05
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:56:32
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:24:22
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:09:47
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:46:21
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:40:31
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 21:24:39
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 10:51:14
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:57:30
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 10:54:02
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 10:56:30
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:57:18
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:57:45
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:59:20
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:08:02
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:06:09
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:58:54
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:59:06
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:01:07
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:49:43
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:09:39
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:56:50
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:02:41
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 10:52:56
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:57:04
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:59:35
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 10:57:32
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:58:05
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:58:29
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 13:02:45
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 12:58:17
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:05:37
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:06:43
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:09:07
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:24:46
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 13:01:45
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:25:07
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:17:15
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:19:51
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 11:08:59
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 08:54:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:51:02
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:46:02
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:03:41
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:59:14
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:54:14
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:54:52
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:16:03
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:28:46
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:17:25
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:48:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:20:00
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:24:59
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:01:50
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:38:59
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 08:06:22
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:31:48
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:29:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:23:20
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:25:54
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:47:17
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 15:53:13
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:16:36
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:16:33
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 15:44:35
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:45:44
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:19:08
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:23:20
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:18:34
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:05:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:33:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:28:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:37:48
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:31:08
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:45:52
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:49:54
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:59:31
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:05:17
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:08:22
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:10:49
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:12:51
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 20:31:59
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:26:04
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:43:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:46:21
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:12:13
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:40:32
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:48:33
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 15:52:04
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 07:39:35
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:17:13
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:28:19
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 08:57:46
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 07:38:10
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 08:51:43
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:57:00
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:54:38
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:30:21
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:52:56
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 11:22:36
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:06:37
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:49:36
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 09:02:06
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:13:40
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 08:46:01
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:01:38
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:02:01
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:04:19
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:06:47
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:54:15
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:21:25
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 15:01:42
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:13:25
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:08:04
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:20:20
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:21:38
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:22:21
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:24:21
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:35:11
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:59:19
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:52:33
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:06:02
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:08:11
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:14:15
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:14:28
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:24:31
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:05:28
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:18:14
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:55:09
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:49:48
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:38:19
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:42:11
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:41:01
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 13:06:51
Nguyễn Kim Ngân~♡๖ۣۜTεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa>.< đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 10:27:33
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 13:09:44
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:15:44

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-28 13:15:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 10:54:02
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-28 10:50:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-28 10:48:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-28 10:45:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-28 10:42:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-28 10:40:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 21:45:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-09 09:50:16
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-08 20:14:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:37:06
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:20:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:12:25
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:07:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:02:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 20:39:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-29 21:05:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-29 20:56:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 15:23:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-16 09:18:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 09:03:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 08:53:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-16 08:42:55