Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Kim Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn Kim Ngân
Tớ là Cự giải 2k9.Ai cùng cung hoàng đạo với to thì nhớ kb nhé,mà ai không cùng thì tớ cũng đồng ý kb luôn

Luyện toán

20 -Trung bình 9.21 - Tổng điểm 2394

Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 07:50:38
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 11:17:52
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 08:32:37
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:41:38
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:13:46
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 11:11:11
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 08:58:57
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:30:14
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 08:58:59
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 15:44:48

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 9.18 - Tổng điểm 1468

Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:26:28
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:31:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 15:22:33
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 08:44:20
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:08:56
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:34:08
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:30:58
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 15:47:55
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:12:25
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 08:34:11

Luyện Tiếng Anh

174 -Trung bình 9.92 - Tổng điểm 17462

Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:41:01
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:42:11
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 08:38:19
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:49:48
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:55:09
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:18:14
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:05:28
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:24:31
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:14:28
Nguyễn Kim Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:14:15

Điểm thi

Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 21:45:23
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-09 09:50:16
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-08 20:14:09
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:37:06
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:20:32
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:12:25
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:07:30
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 21:02:41
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-12 20:39:07
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-29 21:05:03
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-29 20:56:25
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 15:23:04
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-16 09:18:24
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 09:03:12
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 08:53:19
Nguyễn Kim Ngân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-16 08:42:55