Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thi bich nga. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thi bich nga

nguyen thi bich nga
Chào mừng các bạn đến ngôi nhà army .Tớ là army bts ai vào nhà mình mà là army bts thì nhớ kết bạn với mình nha !Nhớ kết bạn với mình thì cho tôi biết nhiều điều về bts nha army bạn tôi. Ai mà là sky, fan của blackpink,exo,big bang,.... thì biến đi nhé cho đẹp trời. Tao hứa sẽ học tập rất chăm chỉ nếu: MÔN TOÁN CHỨNG MINH TÌNH YÊU DÀNH CHO BTS... MÔN SỬ TÌM HIỂU KÍ ỨC CỦA BANGTAN... MÔN TIN HỌC CÁCH CÀY VIEW TRÊN YOUTUBE... VÀ...TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC ĐỀU LIÊN QUAN ĐẾN BANGTAN :)
  • Tên: nguyen thi bich nga
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

25 -Trung bình 4.41 - Tổng điểm 4105

nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:52:11
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 19:31:01
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:06:40
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:48:05
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:53:03
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:47:25
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:38:18
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:12:02
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:09:43
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:18:12

Luyện văn - Tiếng Việt

62 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 6861

nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:51:05
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 19:57:39
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lớp học trên đường
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:34:05
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:23:35
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:26:55
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những cánh buồm
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:48:58
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:35:41
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 17:36:46
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 15:52:22
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 16:43:14

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 1817

nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:14:00
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 20:51:17
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:03:47
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:53:10
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 19:35:23
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 19:53:21
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:38:46
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:29:31
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:40:33
nguyen thi bich nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 18:11:27

Điểm thi

nguyen thi bich nga làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11.5 điểm
Điểm cao nhất: 11.5, Nộp bài lúc 2019-11-04 19:33:48
nguyen thi bich nga làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 19:18:17
nguyen thi bich nga làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 17:28:22
nguyen thi bich nga làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 17:23:08