Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mie Ngố. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mie Ngố

Mie Ngố
Tên Mie Ngố nhưng thực chất k hề ngố. Chảnh chọe, lùn tịt, hơi xinh xắn. Yêu màu xanh lá nhưng hăm muốn bị xa lánh. Hay làm trò biến thái khi ở 1 mình. Và điều cuối muốn ns là nhìn vào avt đi, mặt Mie đó =)))

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi