Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mie Ngố. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mie Ngố

Mie Ngố
Tên Mie Ngố nhưng thực chất k hề ngố. Chảnh chọe, lùn tịt, hơi xinh xắn. Yêu màu xanh lá nhưng hăm muốn bị xa lánh. Hay làm trò biến thái khi ở 1 mình. Và điều cuối muốn ns là nhìn vào avt đi, mặt Mie đó =)))

Điểm thi

Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-05-02 09:53:07
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-01 17:50:31
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-01 17:47:50
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-01 17:45:11
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-01 17:41:01
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-30 17:46:28
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-30 17:44:11
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-30 17:42:23
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-30 17:41:10
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:25:20
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:22:57
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:19:10
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:06:48
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 17:03:43
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 11:51:57
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-26 11:50:01
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-24 18:16:49
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-24 18:13:39
Mie Ngố làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-22 18:49:00

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm