Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tth_new. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tth_new CTV

tth_new
Ngữ văn có một cái bức tường ngăn cách với người học, tuy rất thích học nhưng chẳng bao giờ điểm cao -_-\"

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

tth_new đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 09:14:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

tth_new làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-28 20:12:04
tth_new làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-22 13:29:24