Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tth. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tth
Phương pháp học của tôi:"Ai kiên nhẫn sẽ đạt được ý nguyện" Đơn thuần là vậy, vấn đề là ai biết áp dụng đúng cách và hợp lý thì sẽ thành công. Có câu nào khó hỏi mình nhé! Từ lớp 1 đến lớp 5.Tôi học lớp 6 chứ đéo phải lớp 5. Quyết tâm lên 4200. Đếm ngược ngày mình trở thành CTV: Tôi sẽ trở thành 1 con người mới giỏi hơn người đang nói với các bạn đây, và kiếm điểm nhiều hơn người đang nói đây. Giờ thì bye!! Chúc các bạn một học kì mới đầy niềm vui nhé!

Điểm thi

tth làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-29 20:31:59
tth làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-23 20:09:52

Luyện toán

64 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 6410

tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 07:25:52
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 08:26:59
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 08:21:52
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 06:07:51
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 06:08:56
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 06:09:39
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 06:11:17
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 20:36:27
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-05-09 08:49:30
tth đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-09 08:49:00