Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡
Đi học lại và ko on nữa, dự tính sẽ on khi thi xong (khoảng 15/7) . Trong thời gian mk off mấy bn giúp mình lên 2000SP nha !!! My BFF : https://olm.vn/thanhvien/buidangbaoanh812007 (xịn nhất 💖💖💖)

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 08:00:01
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:43:59
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:51:01
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 14:07:11
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:48:15
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:02:30
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:20:34

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 09:01:15
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 07:35:15
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 07:56:44
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 10:02:20
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:47:50
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 14:00:06
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:55:21
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:59:01
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:05:45
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:11:23
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:19:25
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:26:43
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:30:09
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:37:08
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:42:08
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:49:01
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:52:08
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 20:58:06
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 09:08:05

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:05:30
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 16:10:47
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 15:07:51
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:08:35
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:00:06
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 14:17:04
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 09:55:29
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 08:24:25
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 08:33:01
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 08:39:47

Điểm thi

ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-29 15:46:09
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-21 16:13:53
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-12-17 15:12:39
ミ★ 🆂🆄🅽 ★彡 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-16 18:08:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-16 17:57:12