Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The_Supreme_King_Is_NAUTE. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The_Supreme_King_Is_NAUTE

The_Supreme_King_Is_NAUTE
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình NAU TE :D ~Nhà mình không có gì đâu mà cướp~ hé hé

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 21:01:23
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 14:39:33
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-02-17 07:55:08
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-02-25 15:42:48
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-02-26 18:12:04
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-15 20:32:35
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-04-16 14:52:35
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 21:04:05
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-15 20:34:21
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-04-17 20:18:46
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-02-27 17:35:53
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-02-24 15:31:12
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-02-23 09:44:51
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 20:41:45
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 14:21:40
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 10:54:26
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-02-21 08:17:55
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 21:11:16
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 21:10:05
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 14:43:07
The_Supreme_King_Is_NAUTE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 10:08:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi