Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❓ Đức✨2k7⚽. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❓ Đức✨2k7⚽

❓ Đức✨2k7⚽
Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà chửi cho vừa lòng nhau. Đã chửi, phải chửi thật đau. Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa. Chửi đúng , không được chửi bừa . Chửi cha mẹ nó , không thừa một ai . Khi chửi , chửi lớn mới oai. Chửi hay là phải chửi dài , chửi lâu . Chửi đi chửi lại mới ngầu. Chửi nhiều cho nó nhức đầu , đau tai. Chửi xong nhớ nói bái bai . Phóng nhanh kẻo bị ăn chai vào mồm. Nếu thấy bài này hay thì các bạn nhớ li-ke cho mình nhé . à mà nhớ phải kết bạn với mình nha ^_^

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 17:44:03
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 22:37:30
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 21:53:56
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 21:12:08
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 21:03:46
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 21:11:07
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 20:09:46
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 20:53:21
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:58:29
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 20:29:25
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 20:18:01
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 15:04:09
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 20:45:44
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 22:25:34
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 22:31:19
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 20:49:20
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 22:34:09
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:10:15
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 22:09:40
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 22:25:03
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 21:51:01
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:20:42

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 21:56:46
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 16:15:02
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 20:59:27
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 21:51:47
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 10:25:46
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 20:20:14
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 08:51:09
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-16 20:40:46
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-08 20:36:03
❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 22:05:04

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

❓ Đức✨2k7⚽ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 21:26:16

Điểm thi

❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11.5 điểm
Điểm cao nhất: 11.5, Nộp bài lúc 2020-01-06 20:58:40
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:37:08
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 19:34:38
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-12 22:32:02
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-04 20:38:13
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-01 21:50:01
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-01 21:47:06
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-28 22:18:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-28 22:14:24
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-28 22:11:00
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-25 21:42:17
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-25 21:36:00
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 21:10:42
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-23 21:08:00
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-29 21:19:09
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-24 15:13:19
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-24 15:11:12
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-13 16:39:21
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 21:57:57
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-05 20:14:29
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-24 22:06:29
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:59:23
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:51:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:47:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:14:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:11:00
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-13 22:06:27
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-13 21:59:56
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-13 21:53:45
❓ Đức✨2k7⚽ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-17 21:59:03