Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Hải Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Hải Nam

Đoàn Hải Nam
Hề lô và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với trang nhà (channel) của mình, mình là Hải Nam và hôm nay mình sẽ chơi online math CÁCH NÓI CỦA ANH JAKI ĐÓ XD

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đoàn Hải Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 16:47:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đoàn Hải Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 10:16:54