Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chàng trai năm ấy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 15:26:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 15:20:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-05 18:02:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-05 17:57:05

Luyện toán

47 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4700

Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-18 14:51:44
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-09-07 16:19:03
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-22 20:14:22
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 14:53:22
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 15:30:29
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 15:25:07
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 12:24:00
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 14:44:55
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:30:03
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 16:07:25