Chàng trai năm ấy - Trang của Chàng trai năm ấy - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chàng trai năm ấy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 15:26:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 15:20:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-05 18:02:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-05 17:57:05

Luyện toán

47 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4700

Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-18 14:51:44
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-09-07 16:19:03
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-09-22 20:14:22
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 14:53:22
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 15:30:29
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 15:25:07
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 12:24:00
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 14:44:55
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:30:03
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 16:07:25