Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chàng trai năm ấy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

47 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 4700

Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 15:46:33
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 10:50:42
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 10:39:58
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 10:34:44
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:56:23
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:45:12
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:35:55
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:27:41
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 10:20:19
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 15:07:17

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.52 - Tổng điểm 677

Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 14:40:18
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 14:16:22
Chàng trai năm ấy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 14:46:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Chàng trai năm ấy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 15:26:46
Chàng trai năm ấy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 15:20:57
Chàng trai năm ấy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-05 18:02:21
Chàng trai năm ấy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-05 17:57:05