Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thị Ánh My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thị Ánh My

Dương Thị Ánh My
Đừng hỏi gì....

Luyện toán

56 -Trung bình 9.11 - Tổng điểm 6647

Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 19:00:22
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 09:18:03
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-03-15 14:08:41
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 09:54:33
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-03 19:29:53
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-02-02 19:06:29
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 09:54:54
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 09:53:09
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-01-31 19:07:58
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 15:57:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dương Thị Ánh My làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:26:19
Dương Thị Ánh My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:24:29
Dương Thị Ánh My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:23:02