Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thị Ánh My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thị Ánh My

Dương Thị Ánh My
Đừng hỏi gì....

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:26:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:24:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-20 15:23:02

Luyện toán

56 -Trung bình 9.11 - Tổng điểm 6647

Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2014-11-30 11:55:26
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 19:42:40
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 15:09:14
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-10-10 20:07:51
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 15:16:15
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 16:00:31
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 09:21:27
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 19:30:46
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:17:56
Dương Thị Ánh My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:32:29