Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với HằngAries. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

HằngAries

HằngAries
Mình tên là Nguyễn Thị Minh Hằng.Cung Bạch Dương. các bạn hãy ghé thăm nhà của mình !Đừng lo kết bạn với mik ko thiệt đâu.Mik có BFF riêng rồi nhưng mik cx muốn có nhiều bạn hơn nữa vậy nên vào trang cá nhân của mik kbanj nhanh nhé!!!!^_^

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 13:50:13
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:48:06
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 13:53:13
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:19:21
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:40:46
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:23:01
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:03:19
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:24:57
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:50:20
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 11:51:47
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:18:12
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:36:54
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:01:49
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:01:56
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:06:16
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 12:16:02
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:52:33
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 10:57:39
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 13:46:54
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 12:15:28

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 13:58:05

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:22:06
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:15:25
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:13:42
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:24:29
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 13:04:55
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:29:37
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 13:00:31
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:36:20

Điểm thi

HằngAries làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-30 12:08:47
HằngAries làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-20 20:30:16
HằngAries làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-20 20:17:48
HằngAries làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 14:51:14