Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với HằngAries. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

HằngAries

HằngAries
Mình tên là Nguyễn Thị Minh Hằng.Cung Bạch Dương. các bạn hãy ghé thăm nhà của mình và kết bạn nhé!Đừng lo kết bạn với mik ko thiệt đâu.Mik có BFF riêng rồi nhưng mik cx muốn có nhiều bạn hơn nữa vậy nên vào trang cá nhân của mik kbanj nhanh nhé!!!!

Luyện toán

1 -Trung bình 4.23 - Tổng điểm 254

HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:24:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.50 - Tổng điểm 5

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 7.86 - Tổng điểm 786

HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:36:20
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:29:37
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:24:29
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:13:42
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:15:25
HằngAries đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:22:06

Điểm thi

HằngAries làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 14:51:14