Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ Nguyễn Minh Nhật. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ Nguyễn Minh Nhật

Hồ Nguyễn Minh Nhật
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

67 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 6936

Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 08:16:58
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:13:49
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:17:14
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 18:53:01
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:59:59
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 17:52:48
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 18:00:38
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:12:30
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 08:00:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 09:08:38

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 08:44:31
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 09:15:48
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 08:45:27
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:51:47
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:28:50
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:43:32
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:42:44
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 17:21:41
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 08:55:05
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:10:39

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:01:22
Hồ Nguyễn Minh Nhật đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:07:00

Điểm thi

Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 08:18:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-16 18:06:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-15 08:03:55
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-09 17:49:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-09 08:41:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-08 08:49:45
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-08 08:12:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-07 08:03:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-05 09:25:55
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-05 08:10:54
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-04 08:46:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 17:49:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 17:15:52
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-31 08:36:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-31 08:19:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 17:53:32
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 17:20:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-29 08:22:24
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 17:51:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-26 17:24:52
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-26 08:43:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 17:44:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:43:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-14 08:09:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-13 17:24:36
Hồ Nguyễn Minh Nhật làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-05 17:58:02