Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Trà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Trà My

Phạm Trà My
Chào các bạn mình tên My năm nay mình 12 tuổi , sở thích của mình là thích được đi chơi, ăn gà, mình thích màu cam, mình cũng thích uống nước cam luôn, mong các bạn sẽ kết bạn với mình nhiều hơn nhé!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 21:41:47
Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:47:48

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:16:19
Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 20:28:16
Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 13:00:36
Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 13:00:00
Phạm Trà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 12:00:50

Điểm thi

Phạm Trà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 11:37:52
Phạm Trà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 07:52:11