Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Lê Tú Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Lê Tú Linh

Đỗ Lê Tú Linh
avatar with my feeling , bà chiyo-san, bà đã cứu gaara

Điểm thi

Luyện toán

93 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 9384

Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 21:42:01
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 10:01:39
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 10:40:59
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-12 20:57:13
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 19:32:07
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 09:25:56
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-18 21:19:47
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-19 21:20:35
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-20 18:50:34
Đỗ Lê Tú Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 22:20:23