Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hoàng mỹ dân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hoàng mỹ dân

nguyễn hoàng mỹ dân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-07-13 20:20:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-09 17:09:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-13 18:34:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-19 15:50:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-12 15:18:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-06 19:50:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-06 19:40:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-06 19:35:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-06 15:54:53
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-10-23 15:59:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-23 15:11:09

Luyện toán

66 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 6726

nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-12-01 17:11:02
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-12-08 17:07:31
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 16:13:39
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-06 15:45:49
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 13:46:34
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-01-04 07:57:54
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-15 16:07:30
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 20:28:37
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 20:09:40
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 20:33:05