Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hoàng mỹ dân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hoàng mỹ dân

nguyễn hoàng mỹ dân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

66 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 6726

nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-12-01 17:11:02
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-12-08 17:07:31
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 16:13:39
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-06 15:45:49
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 13:46:34
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-01-04 07:57:54
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-15 16:07:30
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 20:28:37
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 20:09:40
nguyễn hoàng mỹ dân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 20:33:05